Idrettslotteriet

Postet av Moss Turnforening den 31. Mar 2019TIL ALLE VENNER I MOSS TURNFORENING!                    

            

TID FOR SALG AV ÅRETS SPORTSLOTTERI 2019

        


Idrett er gøy for barn, ungdommer, voksne, trenere, foreldre og foresatte. Medlemskontingent, treningskontingent, verdifulle private bidrag og kommunalt tilskudd er midlertidig ikke nok til å dekke alle utgifter. Utover disse faste tilskuddene er derfor dugnad viktig inntektskilde for turngruppa.

Når du selger disse Sportsloddene bidrar du til et meningsfullt fritidstilbud. Vi håper du kan investere noen små timer i dette viktige arbeidet for Moss Turnforening. For dere foreldre eller medlemmer kan denne innsatsen være deres takk til klubben som tilrettelegger for sunne og glade aktiviteter.

Det vil bli delt ut  15 lodd til hver familie i foreningen. 

Sportsloddene hentes følgende tider:

                                                                           

            

Gymnaster på Verket

        
            

Onsdag            03.04.19 fra kl. 17.00 og

           

Mandag 01.04.19 fra kl 17.00.

        
            

Verket skole

        
            

Gymnaster på Kirkeparken

        
            

Tirsdag            02.04.19  fra kl 17.00 og

           

Torsdag 04.04.19  fra kl 17.00

        
            

Kirkeparken

        


Beløpet som skal innbetales kr. 450,- for 15 lodd. Innbetalingen skal gjøres til Moss turnforening`s konto nr.  1061.20.57392  innen 29.april 2019.

Takk for sportslig innstilling til en økonomisk dugnad for klubben og lykke til med salget 


For Moss Turnforening
Vennlig hilsen

Styret


0 Kommentar

Innkalling til Årsmøte 2019

Postet av Moss Turnforening den 3. Mar 2019INNKALLING TIL ÅRSMØTET I MOSS TURNFORENING 2019.

Årsmøtet i Moss turnforening avholdes 03. april 2019 i den nye hallen i Industriveien 2, 1580 Rygge Kl. 18.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.   Helst så tidlig som mulig.

Saksdokumenter vil bli tilgjengelig bl.a. på hjemmeside www.mossturn.no senest en uke før årsmøtet, eller kan fås tilsendt ved henvendelse på mail.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun de som er medlemmer i foreningen og har betalt medlems kontingenten på kr. 250,00 er stemmeberettiget.

Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan stemme på årsmøtet på vegne av sine barn.  

Det anmodes derfor foresatte om selv å bli medlem av foreningen før årsmøtet, evt. om det er andre i familien som ønsker å være medlem og støtte foreningens arbeid..  

Klikk på linken her  for å bli medlem:

http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=121

Samme link er tilgjengelig også i mailen og på mossturn.no. Det koster kr. 250,- i året å være medlem i Moss turnforening.

Ved å være medlem har dere anledning til å være med å forme foreningens fremtid.
Vi håper å se mange av dere på årsmøtet.  

Mvh. Moss turnforening


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline