Til medlemmene i Moss Turnforening

Postet av Styret den 25. Nov 2020

Moss 20.11.2020

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Moss Turnforening 2020 

 

Styret innkaller herved til ekstraordinært skriftlig årsmøte i Moss Turnforening den 10.12.2020.

 

På bakgrunn av stort frafall av ordinære styremedlemmer ønsker styre at det skal avholdes et skriftlig ekstraordinært årsmøte for å få valgt ett nytt styre. 

 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at det skal avholdes et skriftlig ekstraordinært årsmøte. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

 

Innstillingen fra valgkomiteen vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på SPOND, mail og på Moss Turnforenings hjemmeside. Stemmegivningen skjer per e-post på mossturnforening@gmail.com med frist 10.12.2020. Vedlagt stemmegiving må det vedlegges dokumentasjon på innbetalt medlemsskap.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Moss Turnforenings lov på hjemmesiden til Moss Turnforening.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan dette gjøres på mossturnforening@gmail.com

 

Velkommen til årsmøte! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.