Våre partier i Moss basishall Rygge

Industriveien 2, 1580 Rygge.Trykk her for kart

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

Turn og lek
4-6 år
kl 16.45-17.45

Turn og lek
4-6 år
kl 16.45-17.45


Tropp
6-8 år
kl 16.45-17.45
Apparat jenter
6-8 år
kl 16.45-17.45

Apparat jenter
6-8 år
kl 16.45-17.45


Tropp
9år +
kl 17.50-18.50
Apparat jenter
9-11 år
kl 17.50-19.05
Tropp
6-8 år
kl 17.20-18.20
Apparat jenter
9-11 år
kl 17.50-19.05


Aspirant apparat
kl 17.00-19.00
Apparat jenter
12-16 år
kl 19.15-20.30
Aspirant apparat
kl 17.00-19.00
Apparat jenter
12-16 år
kl 19.15-20.30
Aspirant apparat
kl 17.00-19.00

K2 apparat
jenter
kl 18.00-21.00

K2 apparat
jenter
kl 18.00-21.00

K2 apparat
jenter
kl 18.00-21.00

Tropp konkurranse
kl 18.30-21.00
Tropp konkurranse
kl 18.30-21.00
Tropp konkurranse
kl 18.30-21.00


K1 apparat
kl 17.00-21.00
K1 apparat
kl 17.50-21.00
K1 apparat jenter
kl 17.00-21.00

K1 apparat jenter
kl 17.00-21.00
K1 apparat jenter
kl 10.30-14.30


Våre partier på Verket skole

Osloveien 25, 1534 Moss.Trykk her for kart

Vilkår

 • Ved å melde deg / ditt barn inn Moss Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem plikter du deg til enhver tid å holde deg oppdatert på informasjonen som finnes på SPOND og vår hjemmeside mossturn.no. RETNINGSLINJER - MÅ LESES (mossturn.no)
 • Ved innmelding betaler medlemmer gjeldende treningsavgift og medlemsavgift fastsatt av Moss Turnforening.
 • Dersom noe utenfor vår kontroll oppstår, som resulterer i at vi ikke kan gjennomføre ordinære treninger, får man ikke tilbakebetalt treningsavgift eller medlemsavgift.

Påmelding

Påmelding skjer gjennom "Meld på" knappene under. Om partiet er fullt vil du fortsatt kunne melde deg på og stå på ventelisten. Åpner det seg en plass vil du motta en epost med en lenke, som gjør at du kan gå inn og bekrefte partiet ved å betale. Om du ikke gjør dette innen 24 timer går plassen videre til nestemann på ventelisten og du mister plassen.

Betaling av semesteravgift

 • Moss Turnforening opererer med to semestre (august – desember) og (januar – juni).Medlemmene betaler treningsavgift x 2 pr/år og medlemskontingent x 1 pr/år.
 • Både treningsavgift og medlemskontingent betales i SPOND. Klubben tilbyr engangsbetaling og delbetaling


Forsikring

 • Medlemskontingenten i Moss Turnforening omfatter en lovpålagt forsikring, som tegnes for alle medlemmer ved innmelding.
 • Alle medlemmer er forsikret via Norges Idrettsforbund.

Alle som skal trene i Moss turnforening må være medlemmer av foreningen, og ha betalt årskontingenten på kr. 350,- i tillegg til treningsavgiften. Medlemskontingenten dekker bl.a. en forsikring for gymnastene på trening.

NB! Om du har betalingsvansker er det viktig at du tar kontakt med administrasjonen før du melder deg på eller underveis! Ta kontakt på mossturnforening@gmail.com

 Angrerett

 • Utmelding gjøres gjennom vår hjemmeside.
 • Utmelding før semesterstart gir rett til refusjon av treningsavgift, men administrasjonsgebyr på refunderes ikke.
 • Utmelding de første 14 dagene etter semesterstart gir rett til refusjon av halve treningsavgiften.
 • Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart gir ingen rett til refusjon.

 

Utmelding

Utmelding skal formidles skriftlig gjennom eget utmeldingsskjema på våre nettsider jf. gjeldende lover fra Norges Idrettsforbund. Det å gi muntlig eller skriftlig beskjed til trener eller andre er ikke en gyldig utmelding. Utmelding gir ingen rett på refusjon av treningsavgift eller medlemskontingent. Det er ingen refusjonsrett etter halvgått semester. For spørsmål og henvendelser angående betaling, send til mossturnforening@gmail.com.  

Et aktivt turnår følger skoleåret og aktive utøvere får fortrinnsrett til det samme partiet våren etter, så sant du ikke aktivt melder deg ut av foreningen. Dette gjelder også om man står på ventelistene. Ønsker man å si fra seg plassen sin/ si opp sitt medlemskap og ikke delta på vårens semester, må dette gjøres skriftlig innen 12. desember.

Utmelding gjøres via utmeldingsskjema her

Utøveren beholder plassen på partiet i det aktive turnåret til foreldre/foresatte melder utøveren ut. Ønsker man å si fra seg plassen sin/si opp sitt medlemskap i løpet av et semester, må utmeldingsskjema benyttes.

Utmeldte utøvere fjernes fra vårt medlemsregister. 

Ved langvarig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret godtas vanligvis utmelding etter avtale i hvert enkelt tilfelle mot fremleggelse av sykmelding og/eller legeerklæring. Treningskontingenten blir refundert helt eller delvis etter skriftlig avtale mellom medlem og administrasjon.

Støttemedlem

Moss Turnforening er en organisasjon som har som formål å fremme turnidretten og skape et inkluderende og positivt miljø for alle. Som en støttemedlem i Moss Turnforening, vil du ha en viktig rolle i å støtte organisasjonens arbeid og bidra til å sikre at vikan fortsette å tilby en god treningsarena for barn og unge.

Som støttemedlem vil du ha mulighet til å bli involvert i organisasjonen på en rekke forskjellige måter. Du kan delta på generalforsamlinger og ha mulighet til å stemme på organisasjonens ledelse og styre. Du kan også bidra med ideer og forslag til aktiviteter og arrangementer som organisasjonen kan planlegge.

Ved å bli støttemedlem vil du også være med på å styrke turnidretten i lokalsamfunnet og bidra til å øke bevisstheten om organisasjonens arbeid. Dette kan hjelpe til med å tiltrekke seg flere medlemmer og bidra til å skape et enda mer inkluderende miljø.

Kort sagt, å bli støttemedlem i Moss Turnforening er en flott måte å bidra til å styrke turnidretten i lokalsamfunnet, samtidig som du kan være med på å skape et inkluderende og positivt miljø for alle som er interessert i å delta.

  Turn og lek

Informasjon om partiet

Helt fra barna er små har de utbytte av basis- og turn relatert trening.
Her kan de lære å stupe kråke, hoppe, klatre, bruke balanse, koordinasjon og andre aktiviteter som utvikler de grovmotoriske ferdighetene.

Barneturn skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag og bygge videre på. Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter. Leken er barnas aktivitet og barnas læringsarena, lek er motiverende og gir barn frihet til å prøve og feile.

I konseptet TURN OG LEK kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Vi jobber for å tilrettelegge aktivitet som gir barna spillerom for utforskning og eksperimentering.

Tidspunkt

Tirsdager kl 16.45-17.45

Torsdager kl 16.45-17.45

Priser og påmelding 

Pris 1 dag i uke: 1467,-

  Apparat jenter 6-8år   

Informasjon om partiet

For jenter fra det året de fyller 6 år. De trener i 4 apparater: hopp, skranke, bom og frittstående.           

Tidspunkt

Tirsdag kl 16.45-17.45

Torsdag kl 16.45-17.45

Priser og påmelding

Pris 1 dag i uken: 1744,-

Pris 2 dager  i uken: 2487,-

  Apparat jenter 9-11 år  

Informasjon om partiet

Målsetningen for denne gruppen er å utvikle ferdigheter – og å lære elementer som de skal vise frem for foreldre/foresatte og andre på semesteravslutning som arrangeres i desember og juni hvert år.


Jentene trener i 4 apparater: hopp, skranke, bom og frittstående og kan velge mellom 1,2 eller 3 treningsdager i uken.

Tidspunkt

Tirsdag kl 17.50-19.05

Torsdag kl 17.50-19.05

Priser og påmelding

Pris 1 dag i uken: 2044,-               

Pris 2 dager  i uken: 2805,-

  Apparat jenter 12-16 år 

Informasjon om partiet

Basisturn Tropp er et parti for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år.

I tillegg til å trene i trampett  (liten trampoline) og på tumbling gjør de styrke og grunnleggende turnøvelser.

Basisturn tropp tilbyr trening 2 dager i uken for de som ønsker det.                       

Tidspunkt

Tirsdag kl 19.15-20.30

Torsdag kl 19.15-20.30

Priser og påmelding      

Pris 1 dag i uken: 2044,-                

Pris 2 dager i uken: 2805,-

 

  Tropp 6-8år 

Informasjon om partiet

Basisturn Tropp er et parti for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år.

I tillegg til å trene i trampett  (liten trampoline) og på tumbling gjør de styrke og grunnleggende turnøvelser.

Basisturn tropp tilbyr trening 2 dager i uken for de som ønsker det.                       

Tidspunkt

Mandag kl 16.45-17.45

Onsdag kl 17.20-18.20

Priser og påmelding      

Pris 1 dag i uken: 1744,-               

Pris 2 dager  i uken: 2487,-

  Tropp 9år + 

Informasjon om partiet

Basisturn Tropp er et parti for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år.

I tillegg til å trene i trampett  (liten trampoline) og på tumbling gjør de styrke og grunnleggende turnøvelser.

Basisturn tropp tilbyr trening 1 dag i uken.                      

Tidspunkt

Mandag kl 17.50-18.50

Priser og påmelding      

Pris 1 dag i uken: 2044,-               

  

  Troppsturn konkurranse  

Informasjon om partiet

Partiet er et lukket konkurranseparti innen troppsturn.

Partiet rekrutteres av trenerne fra Moss turn`s partier.  For nye medlemmer kontakt klubben for å avtale eventuell opptaksprøve.

I konkurranser i matte utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter 

Tidspunkt

Mandag kl18.30-21.00

Tirsdag kl18.30-21.00

Torsdag kl18.30-21.00


  K2 

Informasjon om partiet

K2 er et utvikling og rekrutteringsparti til K1, deltagerne trener på 4 apparater: frittstående, bom, hopp, skranke.                       

Tidspunkt

Mandag kl 18.00-21.00

Onsdag kl 18.00-21.00

Fredag kl 18.00-21.00

Påmelding      

 

  Aspirant 

Informasjon om partiet 

Aspirant er et uttaksparti til K1 og K2. Deltagerne trener på 4 apparater: frittstående, bom, hopp, skranke                       

Tidspunkt

Mandag kl 17.00-19.00

Onsdag kl 17.00-19.00

Fredag kl 17.00-19.00

Påmelding      

  

Konkurranseparti jenter

Informasjon om partiet

Partiet er et lukket konkurranseparti innen apparatturn.

Partiet rekrutteres av trenerne fra Moss turn`s partier.  For nye medlemmer kontakt klubben for å avtale eventuell opptaksprøve.

Jentene på konkurransepartiet turner i tradisjonelle apparater, hopp, skranke, bom og frittstående, og deltar i både nasjonale og internasjonale konkurranser, og har som målsetning å ha gymnaster på aldersbestemte landslag.

Tidspunkt

Mandag kl 17.00-21.00

Tirsdag kl 17.50-21.00

Onsdag kl 17.00-21.00

Fredag kl 17.00-21.00

Lørdag kl 10.30-14.30

  

Dametrim

Informasjon om partiet

Denne treningen passer for damer/jenter i alle aldre og består av enkle trinnkombinasjoner til fengende musikk og styrketrening med manualer og strikker. Godt for kropp og sjel!

Tidspunkt og sted

Tirsdag kl 16.30-17.30

Sted: Verket skole (Sal nede)

Priser og påmelding

Herretrim

Informasjon om partiet

Trim for godt voksne herrer. Her spilles det innebandy og gjøres styrketrening m.m

Tidspunkt og sted

Mandag kl 16.00-17.00

Torsdag kl 16.00-17.00

Sted: Verket skole (Sal nede)

Priser og påmelding

Pris: 1075,-