RETNINGSLINJER VED PÅMELDING / UTMELDING.

 1. Alle eksisterende medlemmer som velger å slutte på turn MÅ gi beskjed innen angitt dato satt av Moss turnforening ved sesongslutt. Dato informeres om i god tid hver sesong på mail og på nettet. Kun skriftlig utmelding via linken er akseptert.
  Ønsker om bytte av parti, antall dager m.m. må sendes foreningen på mossturnforening@gmail.com innen samme frist som for utmelding. De som allerede er medlemmer har førsterett på plass på andre åpne partier i foreningen.

 2. Alle som ikke har meldt seg ut innen gitt dato aksepterer å bli automatisk flyttet over til samme parti med samme dager og tider som forrige sesong, og fakturert for dette.  Faktura for treningsavgift sendes ut på mail til alle medlemmer.  Faktura for treningsavgift og medlemskontingent kommer ikke nødvendigvis sammen,

 3. Oppstår det forhold hos våre eksisterende medlemmer som gjør at man ikke kan fortsette på turn likevel, som alvorlig skade/sykdom med legeerklæring, må det gis skriftlig beskjed til foreningen så snart som mulig og senest før sesongstart.
  Dersom dette ikke gjøres, må faktura og årskontingent betales selv om man ikke får benyttet tilbudet.

 4. NYE medlemmer kan melde seg på via link på hjemmesiden i hht. en angitt dato. Datoen annonseres i god tid på våre nettsider. NYE medlemmer som får plass må gi beskjed senest innen 1 uke etter oppstart hvis de ikke ønsker å benytte plassen. Etter denne fristen anses plassen som akseptert og faktura vil bli sendt. Unntak er ved alvorlig skade/sykdom, og da med fremvist legeerklæring.

 5. Ved fulle partier blir man satt på venteliste, og blir kontaktet hvis det blir ledige plasser. Ventelistene avsluttes 14 dager etter oppstart av partiene. Har man ikke hørt noe innen denne frist, er det dessverre ikke plass på partiet.

 6. Alle som velger å melde seg ut fra Moss turn ved sesongslutt må sørge for at faktura for medlemskontingent og treningsavgift er oppgjort slik at gymnasten kan meldes ut av systemet.

 7. Dersom fakturaene ikke betales i tide innen forfall kan man miste plassen på turn.

 8. Aldersinndeling ved påmelding er for det året barnet fyller. Eks. Idrettens grunnstige 5-8 år. Her kan man melde seg på det året man fyller 5 år. Apparatparti jenter kan man melde seg på det året man fyller 6 år.

 9. Alle som melder seg inn i Moss turn må krysse av for å motta meldinger på sms. Ved særdeles viktige beskjeder ønsker vi å ha mulighet til å sende en tekstmelding til våre medlemmer. Det blir ikke sendt mange slike sms, men f.eks. ved uforutsett avlysing av trening m.m.

 10. Vi oppfordrer alle til å krysse av for at det kan benyttes bilder av barna fra trening og konkurranser. Vi er nøye med hvilken type bilder som legges ut på nettet. Hvis noen absolutt IKKE ønsker dette må dere gi beskjed på mail.

 11. Konkurransepartiene rekrutteres fra våre åpne      partier via anbefaling fra trenerne og ved prøvetrening. Andre som søker      plass på konkurransegruppene må ta kontakt på mail og vurderes for      prøvetrening.
 12.  
 13. Alle som deltar på turntrening i Moss turnfornening plikter å delta på  minst 2 inntektsbringende dugnadene pr år, samt 1 dugnad knyttet til arrangementer i som samlinger eller oppvisninger.

  NB!
  På vårt største parti, apparatparti jenter 6år+, vil det ved påmelding være en vurdering på antall plasser i hht. alder, da det skal settes sammen grupper som passer i alder. Dermed kan rekkefølgen ved påmelding fravikes noe.