BASISTURN TROPP

 


Basisturn Tropp er et parti for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år.

Vi har delt dette partiet inn i alder, et parti fra 6 - 8 år og et fra 9 år.

 

De trener i Moss basishall Rygge (Industriveien 2, 1580 Rygge)

 

I tillegg til å trene i trampett  (liten trampoline) og på tumbling gjør de styrke og grunnleggende turnøvelser.De deltar på Gymnastikkfestival om sommeren og på juleoppvisning om vinteren.


Hovedtrenere: 

 

Hjelpetrenere: