Alle som skal trene i Moss turnforening må være medlemmer av foreningen, og ha betalt årskontingenten på kr. 350,- i tillegg til treningsavgiften. Medlemskontingenten dekker bl.a. en forsikring for gymnastene på trening.
Foreldre kan ikke stemme på årsmøtet på vegne av sine barn, og må selv være medlemmer.
Vi håper at mange også ønsker å være støttemedlemmer til foreningen.


NB!

Moss Turnforening er ikke en kommersiell bedrift, men en frivillig medlemsorganisasjon som eies av medlemmene. Det er styret i Moss Turnforening som er ansvarlig for en forsvarlig økonomisk drift av foreningen, også i tiden fremover. Koronakrisen har, og vil videre påføre store økonomiske konsekvenser for foreningen.

Per i dag finnes det ikke noen økonomisk kompensasjonsordning fra myndighetene vedrørende nedstengningen i idretten for tap av treningsavgifter. Klubben håper selvsagt at den pålagte nedstengningen av idretten i vil bli økonomisk kompensert. Om det blir kompensert for tapte treningsavgifter vil årsmøtet og styret som er ansvarlig for økonomien i foreningen foreta beslutninger rundt dette. Dersom det blir mulighet for å søke om kompensasjon fra myndighetene for refusjon av treningsavgifter, hvilket det ikke har vært så langt, vil vi sikre at dette kommer medlemmene til gode. Styret har derfor vurdert at foreningen dessverre ikke har mulighet til å refundere medlemmene for de treningene som har gått tapt på grunn av korona. Vi ber derfor om tålmodighet og forståelse for at dette er en usikker tid. 


Vi gjør det vi kan for å søke på mulig økonomiske kompensasjonsordninger. Dersom vi skulle bli kompensert for medlemsavgifter, vil det på årsmøtet i foreningen vurderes hvordan det kan komme medlemmene til gode.

Den støtten foreningen har mottatt så langt har vært for tapte arrangementsinntekter og  ikke for medlems/treningsavgifter


Treningsavgiften er halvårlig, og medlemskontingenten helårlig (følger kalenderåret).


Priser våren 2022   1 dag            2 dager3 dagerÅrskont.
Turn og lek 4-6 år 
   1467,- 
 
350,-
Basisturn jenter 6-8 år
   1744,-
2487,-3307,-350,-
Basisturn jenter 9 år +
  2044,-
2805,-3512,-350,-
Basisturn gutter 6-8 år
  Basisturn gutter 9 år +
   Basisturn tropp 6-8 år1744,-2487,-
350,-
Basisturn tropp 9 år +2044,-2805,-
350,-
Trim damer
1325,-
350,-
Trim herrer
1075,-
350,-
Støttemedlem  kr. 350,- pr. år.TRENINGSTIDER Våren 2023
( semester varer fra uke 2 til og med uke 23)
  
MOSS BASISHALL, RYGGE (Industriveien 2, 1580 Rygge)

Turn og Lek, gutter og jenter 4-6 år.  (Fra det året man fyller 4år)
Tirsdag 16.45 - 17.45
Onsdag 16.45 - 17.45

Basisturn jenter, 6 - 8 år (fra det året man fyller 6 år)
Tirsdag  16.45 - 17.45  
Torsdag 16.45 - 17.45

Basisturn jenter, 9 år + (fra det året men fyller 9 år til 16 år)
Tirsdag 17.50 - 19.05
Torsdag 17.50 - 19.05

Basisturn Tropp, 6 - 8 år (fra det året man fyller 6 år)
Mandag 16.45 - 17.45
Onsdag 17.50 - 18.50 (Ved få påmeldte, vil dette flyttes til torsdager)

Basisturn Tropp, 9 år+ (fra det året men fyller 9 år) 
Mandag 17.50- 19.05

Troppsturn Konkurranse: (lukket parti)
Mandag 18.30 - 21.00
Tirsdag  18.30 - 21.00
Torsdag 18.30 - 21.00

Konkurransepartiet jenter : (lukket parti)
Mandag 17.00 - 21.00
Tirsdag  18.00 - 21.00
Onsdag  17.00 - 21.00
Fredag   17.00 - 21.00
Lørdag   10.30 - 14.30


VERKETSKOLE:

Dame trim:
Tirsdag 16.30 - 17.30
 
Herrer trim:
Mandag 16.00 - 17.00
Torsdag 16.00 - 17.00