Eksisterende medlemmer:Eksisterende medlemmer trenger ikke å melde seg på for hver sesong. Dersom ingen annen beskjed blir gitt, blir man automatisk påmeldt til neste sesong på samme parti, dag og tid.For hver sesong blir det satt en dato som frist for utmelding. Denne datoen blir formidlet på mail og på nett. Gir man ikke beskjed innen fristen har man automatisk godtatt påmelding for neste sesong, og faktura vil bli sendt. Alle fakturaer sendes på mail, med et adm.gebyr på kr. 20,-.

Se ellers våre retningslinjer på hjemmesiden vedr. påmelding og utmelding.


Endringer av parti, eller antall dager meldes fra innen samme dato på mossturnforening@gmail.com


Etter at den angitte fristen er utløpt, åpnes det for påmelding for nye medlemmer.