Påmelding for nye medlemmer:


Ved sesongslutt vår/høst må eksisterende medlemmer melde seg ut innen en gitt dato. Deretter blir ledige plasser lagt ut for påmelding for nye medlemmer via en link her på hjemmesiden og på Moss turnforenings facebookside. Dato for utlegging av link annonseres i god tid på de samme sidene.


Det er førstemann til mølla, og plassene fylles opp til partiene er fulle. Deretter settes man på venteliste. Disse avsluttes 14 dager etter oppstart. Har dere ikke fått beskjed om plass innen da, må vi henvise til oppstart for neste sesong. Ventelistene overføres ikke til neste sesong.

NB! På partiet apparat turn jenter 6 år+ kan rekkefølgen ved påmelding fravikes noe, da gruppene skal settes sammen i hht. alder og nivå.


Ved andre spørsmål, ta kontakt på mossturnforening@gmail.com.