Moss Turnforening
Ordfører Utnes Vei 4, 1580 Rygge

mossturnforening@gmail.com

All henvendelse vedr. tider priser, partier, av/påmelding, arrangementer mm sendes på mail.

Organisasjonsnr. 971076097