TURN OG LEK jenter og gutter 4 - 6 år:


Turn og lek partiet er for gutter og jenter fra 4 - 6 år (det året de fyller 4).

Helt fra barna er små har de utbytte av basis- og turn relatert trening.

Her kan de lære å stupe kråke, hoppe, klatre, bruke balanse, koordinasjon og andre aktiviteter som utvikler de grovmotoriske ferdighetene.

Barneturn skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag og bygge videre på. Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter. Leken er barnas aktivitet og barnas læringsarena, lek er motiverende og gir barn frihet til å prøve og feile.

I konseptet TURN OG LEK kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Vi jobber for å tilrettelegge aktivitet som gir barna spillerom for utforskning og eksperimentering.


Sted og tid:

"Moss Basishall Rygge" - Onsdag kl 16:25 - 17:25

Adr: Ordfører Utnes Vei 2, 1580 Rygge. Rett ved siden av "Sprett" trampolinepark (Tidligere: Industriveien 2, 1580 Rygge)Trenere: Elise Nygård, Silje Thorum og Miriam Bjørk.