Våre partier i Moss basishall Rygge

Industriveien 2, 1580 Rygge.Trykk her for kart

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

Turn og lek
4-6 år
kl 16.45-17.25

Turn og lek
4-6 år
kl 16.45-17.25


Tropp
6-8 år
kl 16.45-17.45
Apparat jenter
6-8 år
kl 16.45-17.45

Apparat jenter
6-8 år
kl 16.45-17.45


Tropp
9år +
kl 17.50-18.50
Apparat jenter
9-11 år
kl 17.50-19.05
Tropp
6-8 år
kl 17.20-18.20
Apparat jenter
9-11 år
kl 17.50-19.05


Aspirant apparat
kl 17.00-19.00
Apparat jenter
12-16 år
kl 19.15-20.30
Aspirant apparat
kl 17.00-19.00
Apparat jenter
12-16 år
kl 19.15-20.30
Aspirant apparat
kl 17.00-19.00

K2 apparat
jenter
kl 18.00-21.00

K2 apparat
jenter
kl 18.00-21.00

K2 apparat
jenter
kl 18.00-21.00

Tropp konkurranse
kl 18.30-21.00
Tropp konkurranse
kl 18.30-21.00
Tropp konkurranse
kl 18.30-21.00


K1 apparat
kl 17.00-21.00
K1 apparat
kl 17.50-21.00
K1 apparat jenter
kl 17.00-21.00

K1 apparat jenter
kl 17.00-21.00
K1 apparat jenter
kl 10.30-14.30


Våre partier på Verket skole

Osloveien 25, 1534 Moss.Trykk her for kart

Generell informasjon

Alle som skal trene i Moss turnforening må være medlemmer av foreningen, og ha betalt årskontingenten på kr. 350,- i tillegg til treningsavgiften. Medlemskontingenten dekker bl.a. en forsikring for gymnastene på trening.

Treningsavgiften er halvårlig, og medlemskontingenten helårlig (følger kalenderåret).

Foreldre kan ikke stemme på årsmøtet på vegne av sine barn, og må selv være medlemmer.
Vi håper at mange også ønsker å være støttemedlemmer til foreningen.

Støttemedlem

Moss Turnforening er en organisasjon som har som formål å fremme turnidretten og skape et inkluderende og positivt miljø for alle. Som en støttemedlem i Moss Turnforening, vil du ha en viktig rolle i å støtte organisasjonens arbeid og bidra til å sikre at vikan fortsette å tilby en god treningsarena for barn og unge.

Som støttemedlem vil du ha mulighet til å bli involvert i organisasjonen på en rekke forskjellige måter. Du kan delta på generalforsamlinger og ha mulighet til å stemme på organisasjonens ledelse og styre. Du kan også bidra med ideer og forslag til aktiviteter og arrangementer som organisasjonen kan planlegge.

Ved å bli støttemedlem vil du også være med på å styrke turnidretten i lokalsamfunnet og bidra til å øke bevisstheten om organisasjonens arbeid. Dette kan hjelpe til med å tiltrekke seg flere medlemmer og bidra til å skape et enda mer inkluderende miljø.

Kort sagt, å bli støttemedlem i Moss Turnforening er en flott måte å bidra til å styrke turnidretten i lokalsamfunnet, samtidig som du kan være med på å skape et inkluderende og positivt miljø for alle som er interessert i å delta.

  Turn og lek

Informasjon om partiet

Helt fra barna er små har de utbytte av basis- og turn relatert trening.
Her kan de lære å stupe kråke, hoppe, klatre, bruke balanse, koordinasjon og andre aktiviteter som utvikler de grovmotoriske ferdighetene.

Barneturn skal gi barn utfordringer, spenning og et grunnlag og bygge videre på. Aktiviteter som tar utgangpunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter. Leken er barnas aktivitet og barnas læringsarena, lek er motiverende og gir barn frihet til å prøve og feile.

I konseptet TURN OG LEK kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Vi jobber for å tilrettelegge aktivitet som gir barna spillerom for utforskning og eksperimentering.

Tidspunkt

Tirsdager kl 16.45-17.25

Torsdager kl 16.45-17.25

Priser og påmelding 

Pris 1 dag i uke: 1467,-

  Apparat jenter 6-8år   

Informasjon om partiet

For jenter fra det året de fyller 6 år. De trener i 4 apparater: hopp, skranke, bom og frittstående.           

Tidspunkt

Tirsdag kl 16.45-17.45

Torsdag kl 16.45-17.45

Priser og påmelding

Pris 1 dag i uken: 1744,-

Pris 2 dager  i uken: 2487,-

Pris 3 dager  i uken: 3307,-

  Apparat jenter 9-11 år  

Informasjon om partiet

Målsetningen for denne gruppen er å utvikle ferdigheter – og å lære elementer som de skal vise frem for foreldre/foresatte og andre på semesteravslutning som arrangeres i desember og juni hvert år.

Jentene trener i 4 apparater: hopp, skranke, bom og frittstående og kan velge mellom 1,2 eller 3 treningsdager i uken.

Tidspunkt

Tirsdag kl 17.50-19.05

Torsdag kl 17.50-19.05

Priser og påmelding

Pris 1 dag i uken: 2044,-               

Pris 2 dager  i uken: 2805,-

  Apparat jenter 12-16 år 

Informasjon om partiet

Basisturn Tropp er et parti for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år.

I tillegg til å trene i trampett  (liten trampoline) og på tumbling gjør de styrke og grunnleggende turnøvelser.

Basisturn tropp tilbyr trening 2 dager i uken for de som ønsker det.                       

Tidspunkt

Tirsdag kl 19.15-20.30

Torsdag kl 19.15-20.30

Priser og påmelding      

Pris 1 dag i uken: 1744,-               

Pris 2 dager i uken: 2487,-

  Tropp 6-8år 

Informasjon om partiet

Basisturn Tropp er et parti for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år.

I tillegg til å trene i trampett  (liten trampoline) og på tumbling gjør de styrke og grunnleggende turnøvelser.

Basisturn tropp tilbyr trening 2 dager i uken for de som ønsker det.                       

Tidspunkt

Mandag kl 16.45-17.45

Onsdag kl 17.20-18.20

Priser og påmelding      

Pris 1 dag i uken: 1744,-               

Pris 2 dager  i uken: 2487,-

  Tropp 9år + 

Informasjon om partiet

Basisturn Tropp er et parti for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år.

I tillegg til å trene i trampett  (liten trampoline) og på tumbling gjør de styrke og grunnleggende turnøvelser.

Basisturn tropp tilbyr trening 2 dager i uken for de som ønsker det.                       

Tidspunkt

Mandag kl 17.50-18.50

Onsdag kl 17.50-18.50

Priser og påmelding      

Pris 1 dag i uken: 1744,-               

Pris 2 dager  i uken: 2487,-

  Troppsturn konkurranse  

Informasjon om partiet

 

Partiet er et lukket konkurranseparti innen Troppsturn.

Partiet rekrutteres av trenerne fra Moss turn`s partier.  For nye medlemmer kontakt klubben for å avtale eventuell opptaksprøve.

I konkurranser i matte utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 13-15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på tykke dynematter 

Tidspunkt

Mandag kl18.30-21.00

Tirsdag kl18.30-21.00

Torsdag kl18.30-21.00

Priser og påmelding


  K2 

Informasjon om partiet

Basisturn Tropp er et parti for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år.

I tillegg til å trene i trampett  (liten trampoline) og på tumbling gjør de styrke og grunnleggende turnøvelser.

Basisturn tropp tilbyr trening 2 dager i uken for de som ønsker det.                       

Tidspunkt

Mandag kl 16.45-17.45

Onsdag kl 17.20-18.20

Priser og påmelding      

Pris 1 dag i uken: 1744,-               

Pris 2 dager  i uken: 2487,-

  Aspirant 

Informasjon om partiet

Basisturn Tropp er et parti for gutter og jenter fra det året de fyller 6 år.

I tillegg til å trene i trampett  (liten trampoline) og på tumbling gjør de styrke og grunnleggende turnøvelser.

Basisturn tropp tilbyr trening 2 dager i uken for de som ønsker det.                       

Tidspunkt

Mandag kl 16.45-17.45

Onsdag kl 17.20-18.20

Priser og påmelding      

Pris 1 dag i uken: 1744,-               

Pris 2 dager  i uken: 2487,-

Konkurranseparti jenter

Informasjon om partiet

Partiet er et lukket konkurranseparti innen Troppsturn.

Partiet rekrutteres av trenerne fra Moss turn`s partier.  For nye medlemmer kontakt klubben for å avtale eventuell opptaksprøve.

Jentene på konkurransepartiet turner i tradisjonelle apparater, hopp, skranke, bom og frittstående, og deltar i både nasjonale og internasjonale konkurranser, og har som målsetning å ha gymnaster på aldersbestemte landslag.

Tidspunkt

Mandag kl 17.00-21.00

Tirsdag kl 17.50-21.00

Onsdag kl 17.00-21.00

Fredag kl 17.00-21.00

Lørdag kl 10.30-14.30

Priser og påmeldingDametrim

Informasjon om partiet

Denne treningen passer for damer/jenter i alle aldre og består av enkle trinnkombinasjoner til fengende musikk og styrketrening med manualer og strikker. Godt for kropp og sjel!

Tidspunkt og sted

Tirsdag kl 16.30-17.30

Sted: Verket skole (Sal nede)

Priser og påmelding

Herretrim

Informasjon om partiet

Trim for godt voksne herrer. Her spilles det innebandy og gjøres styrketrening m.m

Tidspunkt og sted

Mandag kl 16.00-17.00

Torsdag kl 16.00-17.00

Sted: Verket skole (Sal nede)

Priser og påmelding

Pris: 1075,-