Årsmøte 2024

Postet av Moss Turnforening den 4. Mar 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Moss Turnforening. 

Årsmøtet avholdes den 21. mars klokken 18.00 i Speiderhuset i Nesparken. 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. mars til mossturnforening@gmail.com 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

  

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i  Moss Turnforening